Kvinnojouren behöver mer pengar

Kvinnojouren i Jönköping måste ha mer kommunala pengar för att kunna fortsätta sin verksamhet bland misshandlade kvinnor.
Cristina Gustavsson, som är ordförande i Kvinnojouren, säger till Nyheterna att hon och hennes kolleger i jouren ofta får betala ur egen ficka för att verksamheten ska fungera. Därför begär kvinnojouren ett högre anslag från Jönköpings kommun. Man har också begärt stöd från Habo och Mullsjö kommuner eftersom misshandlade kvinnor därifrån också söker sig till jouren i Jönköping. Habo har lovat visst stöd men Mullsjö har inte svarat än.