Livligt vårdmöte

''Hemtjänsten och äldreomsorgen är bortglömd''! Ja, det var en kommentar i går kväll när moderata politiker höll öppet möte om sjukvården och äldreomsorgen på Gotland.
Debatten kom framför allt att handla om äldreomsorgen. För lite personal, för många långtidssjukskrivna och för lite tid tilll de äldre blev de stora diskussionsämnena. Eva Alkvist, som jobbar inom Fårösunds äldreomsorg, beskrev sin arbetssituation som mycket tung. Idag är underskottet på Gotland 40 miljoner för hela vårdnämnden. Kostnaderna för länssjukhusvården har ökat med 100 miljoner på tre år.