Geab överklagar sänkt offert

Energibolaget GEAB håller fast vid sin offert på drygt 52 000 kronor för att ansluta en fastighet i Sanda till elnätet.

Kunden anmälde offerten till Energimyndigheten som beslutade att bolaget inte får ta ut mer än 33 000 kronor. GEAB överklagar nu beslutet och ärendet får nu avgöras av länsrätten.

Kunden anmälde offerten till Energimyndigheten som beslutade att bolaget inte får ta ut mer än 33 000 kronor. GEAB överklagar nu beslutet och ärendet får nu avgöras av länsrätten.