Färre söker till Högskolan

10 936 personer har sökt till höstterminen på Mälardalens högskola. Det är en minskning med tio procent jämfört med ifjol
Minskningen visar samma tendens som för riket i sin helhet. Det visar statistik från antagningsenheten i Eskilstuna. Den populäraste utbildningen på Mälardalens högskola är den beteendevetenskapliga linjen som har över sex sökande per plats. Även de nya utbildningarna Informativ illustration och Textdesign är populära med över tre sökande per plats.