Svart kötthandel kan slå ut seriösa krogar

Det stjäls allt mer kött ur mataffärerna och köttet säljs nästan uteslutande vidare till restauranger. Detta oroar restaurangbranschen. Svarthandeln riskerar att slå ut seriösa restauranger och köttet är dessutom en hälsorisk.

– Jag tycker att det är oroväckande. Det finns indikationer på från Svensk Handel på att en stor del av köttet hamnar i restaurangbranschen, och det är inte bra, säger Clemens Wantschura, säkerhetsansvarig på Sveriges hotell- och restaurangföretagare.

Kraftig ökning
Handeln med stulet kött ökar, det berättade Ekot tidigare i dag. Samtliga tre stora dagligvarukedjor, Axfood, Ica och Coop, vittnar om att stölderna av främst oxfilé och fläskfilé har ökat kraftigt under våren.

I vissa butiker kan man inte längre ha varorna framme. Det förekommer över hela landet och på sina håll är svinnet så stort som 40 procent.

Köttet säljs vidare till restauranger visar undersökningar av Svensk handel och det är uppgifter som oroar restaurangbranschen.

Noggrann kontroll
Sveriges hotell- och restaurangföretagare, SHR, säger att deras medlemmar inte sysslar med svarta affärer, eftersom man gör en noggrann kontroll innan de får bli medlemmar.

Nu är man orolig att de seriösa restaurangerna ska knäckas av den svarta konkurrensen när mindre nogräknade restauranger säljer billigt svartkött, det säger Clemens Wantschura, säkerhetsansvarig på SHR.

– Om du tänker dig att du har ett hotell- eller restaurangföretag, du betalar skatt, moms och arbetsgivaravgifter, och så får du konkurrera med en granne som gör varkendera. Då kan man ju förstå att konkurrenssituationen är hopplös. Det låter väldigt oroväckande måste jag säga, säger Clemens Wantschura.

Hälsorisk
När det stulna köttet hanteras av tjuvar och hälare så innebär det också en hälsorisk. Inte sällan packas det om i smutsiga källare, det förvaras för varmt och för länge. Bakterier växer till och kan göra restauranggästerna sjuka.

Köttet går heller inte att spåra när märkningen tas bort och därmed sätts svenskt smittskydd ur spel, en oroande utveckling menar Maria Sandquist, miljöinspektör vid Jönköpings kommun.

– Det är ju inte så roligt att höra att det förekommer sådant. Vi kräver ju att det ska finnas rutiner för spårbarhet på kött till exempel. Då finns ju inte de pappren.

Så den hanteringen kan vara en hälsorisk?

– Ja, det är ju alarmerande att det förekommer säger Maria Sandquist.

Peter Jernberg, Jönköping
peter.jernberg@sr.se