Hot mot arbetsförmedlare

Det förekommer att handläggarna på Arbetsförmedlingen i Västerås får ta emot verbala hot.
Dessutom kan diskussionerna ibland bli hetsiga mellan handläggare och arbetssökande.

Bengt Wallén, chef på Arbetsförmedlingen i Västerås, tror att många arbetssökande blir frustrerade av att vara trängda ekonomiskt och arbetslösa under en lång tid.
Men att det också kan bero på de förändringar som regeringen gjort i arbetsmarknadspolitiken.

- Det har ju varit en ryckig politik.
Vi har haft pengar plötsligt och så har vi inte haft pengar.
Det där har ju avspeglat sig i det vardagliga samtalet här på förmedlingen, det är helt klart.
Det är aldrig bra när vi ställer utsikt att man ska få starta en utbildning och sen säger vi nästa vecka nej, vi har inte pengar till det.

Enligt Bengt Wallén förekommer det också hot om fysiskt våld, även om det inte är så vanligt.
På Arbetsförmedlingen arbetar de förebyggande för att försöka undvika hot och konfrontationer.

- Vi pratar väldigt mycket om hur vårt bemötande ska vara. Det är klart att med ett bra bemötande ska det kanske inte behöva uppstå sådana här situationer särskilt ofta, säger Bengt Wallén, chef för Arbetsförmedlingen i Västerås.