Samarbete ska rädda halländska fisket

Det halländska yrkesfisket chans att överleva hänger mycket på hur fiskarna, forskarna, myndigheterna och fiskeindustrin kan samarbeta. Under ledning av Region Halland har ett samarbete kommit igång. Nu efterlyses det politiska stödet.

Region Halland, Länsstyrelsen och Hallandsavdelningen av Sveriges Fiskares Riksförbund driver samförvaltningsprojektet.

Två spår i projektet
Det ena spåret syftar till att ge bättre prognoser om hur mycket fisk det finns i Kattegatt, och man vill också fortsätta prova det så kallade havdagssystemet i stället för dagens kvoter.

Det andra spåret, som Bertil Andersson, yrkesfiskare i Träslövsläge, arbetar med, undersöker hur kan marknadsföra den halländska fisken effektivare. Bertil Andersson önskar sig två saker.

– Urprungsmärkning av fisken och en enkel hantering av fisken från fiskebåten till affären, säger Bertil Andersson.

Mer samsyn idag
Tidigare har fiskare och forskare ofta varit på rak kollisionkurs om hur mycket fisk det finns, trålgränser och annat. Motsättningarna är inte borta, men idag har man i alla fall börjat tala med varandra om hur fisket ska kunna räddas.

– Det är inte längre ett argumenterande på avstånd och det är bra, säger Bertil Andersson.

Optimism trots små resurser
Vilka möjligheter har då Fiskeförvaltning Halland att lyckas? Ja de ekonomiska resurserna är begränsade, arbetet får till stor del göras ideellt, men Bertil Andersson är optimist, försiktigt optimistisk i alla fall.

– Det tar tid att förändra men vi har kommit en liten bit. Men vi har också långt kvar.