Kvinnor värst drabbade av kuratorbristen

Det råder stor brist på kuratorer på vårdcentralerna i länet. Det säger Gerd Fridh, förvaltningschef för primärvården i Blekinge.

Kuratorns uppgift är att vara vägledare och ge stöd för människor i olika situationer. Men med en väntetid på två till tre månader hinner inte vårdcentralerna med och de som drabbas hårdast är kvinnor.

Totalt finns fem kuratorer i länet, vilket bör mer än fördubblas, enligt Gerd Fridh. Hon tror dock inte att det finns tillräckligt med pengar.

Robert Johansson
robert.m.johansson@sr.se