Västerås utvecklar politiken

Västerås är en av nio kommuner som ska vara med och utveckla metoder för kommunal ungdomspolitik. Det är Statliga Ungdomsstyrelsen som har i uppdrag att följa kommuners arbete med ungdomspolitiska frågor som har valt ut dom nio kommunerna för att specialgranska kommunala beslut som påverkar ungas liv. Resultatet ska sen spridas till andra kommuner runt om i landet.