Vallbergsutställning

Nu kan alla intresserade studera ritningarna över den planerade slalomanläggningen i Tavelsjö utanför Umeå.
Det handlar om två backar på ett 32 hektar stort område. Men fortfarande finns inga pengar till projketet och än återstår också en prövning enligt miljöbalken. Så mycket återstår innan det kan bli något av det hela, om det nu blir det alls.