Larvar äter upp fjolårsbarren

Angreppen på skog av röd tallstekel fortsätter att breda ut sig i de östra delarna av Norrbotten. Flera hundra hektar på Sveaskogs marker har angripits av larven som äter upp fjolårsbarren. (SR Norrbotten)