Äldre vårdanställda stämplar

För anställda inom vården borde en tjänstgöringsgrad på 75-80% vara heltid - istället för som idag 100%. Det menar chefen för arbetsförmedlingen i Vänersborg Nils Göran Wiklund. Det är många av de deltids- och timanställda inom vården i Vänersborgs kommun som inte orkar arbeta heltid eftersom jobbet är så slitsamt, och istället utnyttjar arbetslöshetsersättningen för att få en heltidslön