Manifestation för USA-offer

Gotlands kommun och länsstyrelsen arrangerar idag en manifestation för demokrati och det öppna samhället. Samlingen sker vid middagstid på Östercentrum i Visby. Kommunfullmäktiges ordförande Inger Harlevi är en av dem som har tagit initiativ till manifestationen. Att få utföra en symbolhandling är väldigt viktigt när något sådant som i USA händer, säger hon. Hon hoppas att så många gotlänningar som möjligt kommer för att delta. Vi är många som ännu inte förstått det som hänt och hur mycket grymt arbete som ännu återstår, offentligt och i många amerikanska hem, säger hon. Samlingen på Östercentrum inleds med tre tysta minuter för Amerika och för offren.