Fritagare på fri fot

Den man i 35-årsåldern som igår fritog en intern från riksanstalten i Härnösand erkände brottet i förhör i går.
Han har nu försatts på fri fot, men kommer att åtalas för främjande av flykt. Mannen är kompis med internen och inte tidigare straffad. Internen är återförd till anstalten. Båda männen kommer från södra Sverige.