Båtavlopp töms rakt i havet

Varje dag tömmer tusentals fritidsbåtar längs bohuskusten sina toaletter rätt ut i havet.

Den mängd toaavfall som släpps ut motsvarar ungefär avloppet från Uddevalla stad orenat i två månader.

Det finns idag inget förbud mot tömning av båttoaletter till havs. Ambitionen är i stället att på frivillig väg få fler toaletter och tömningsstationer på land. Det skriver Göteborgs-Posten idag.