Ökat bidragsfusk i länet

Bidragsfusket mot Försäkringskassan i Uppsala län har ökat med 714 procent det senaste halvåret jämfört med förra året. Det visar statistik som Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har tagit fram. Stefan Mörck är länsdirektör på Försäkringskassan i Uppsala län. Han menar att man måste vara försiktig med att tolka statistiken.

- Vi ska inte vara så säkra på att vi har en ökning av bidragsfusket. Vi har ett ökat fokus att följa upp i de olika bidragssystemen när det finns misstanke om brott, men det behöver inte innebära att det finns fler fuskare.

Försäkringskassan koncentrerar sig i dag mer på att upptäcka bidragsfusket, då den förra regeringen tillsatte extra resurser för att komma tillrätta med problemen. I dag finns det fler handläggare på Försäkringskassan som arbetar med misstänkta fuskbrott. Man har också tagit fram en kontrollstrategi för att upptäcka oriktiga utsagor och för att kunna få fram rätt underlag för besluten. Men Stefan Mörck tycker också att det är mycket viktigt att man inte får en kultur där man misstänkliggör medborgarna.

- Snarare än att göra kontroller i efterhand ska vi säkra den information vi har för utbetlningar så att vi har rätt underlag när vi fattar våra beslut, säger Stefan Mörck.

Nadja Hatem
nadja.hatem@sr.se