Stöd för grisfarm i Gnarp

Hudiksvalls kommun överklagar nu länsstyrelsens beslut att stoppa Klas-Erik Andersson i Gnarp från att starta en grisfarm.

Länsstyrelsen ansåg att grisfarmen kunde orsaka miljöstörningar som dålig lukt och buller.

Men Hudiksvalls kommun anser att Klas-Erik Andersson följer de krav som miljönämnden i Hudiksvall har ställt.