Barnsäker bondgård

Tusentals barn skadas årligen på bondgårdar runt om i landet. Lantbrukarnas Riksförbund,LRF, ska samarbeta med arbetsmiljöverket i en informationskampanj för att göra bondgårdarna säkrare för barn.Det är framförallt traktor- och maskinolyckor som barnen råkar ut för.