Vindkraften är framtiden

Länsstyrelsen har nyligen beviljat Gällivareföretaget Maskintjänst AB tillstånd för att bygga två vindkraftverk i Kalix skärgård.

Gällivareföretaget Maskintjänst AB vill vara med och satsa på nya alternativa energikällor och nu har de fått tillstånd att bygga två nya vindkraftverk på Storön i Kalix skärgård.

Göran Eriksson vid Maskintjänst AB är övertygad om att vindkraftverken innebär både inkomster och arbetstillfällen.

-Vi är intresserade utav förnyelsebar energi. Energiåtgången kommer att öka mycket och vi vill vara med i den utvecklingen för vi tror att det finns många arbetstillfällen där, säger han.

Varje vindkraftverk producerar två miljoner kilowatt per år, tillräckligt för att försörja ett par hundra villor med energi. Energin från vindkraftverken på Storön i Kalix kommun säljs till den som betalar bäst.

-Vi säljer till Vattenfall och Göteborgs stad i nuläget. Men det finns en rad aktörer som är köpare av energi, menar Göran Eriksson.

Maskintjänst AB i Gällivare grundades år 1955 av Göran Eriksson och är ett maskinentreprenadsföretag med 75 anställda. Där är än så länge den förnyelsebara energin en liten del i verksamheten.

-Vindkraften är bara i sin linda, den kommer att byggas ut mycket i Norrbotten de närmaste åren och vi tänker vara med där, kommenterar Göran Eriksson.

I dag har företaget två vindkraftverk i Norrbotten men Göran Eriksson vill bygga många fler.

-Vii kommer att vara med på stora projekt i framtiden. Nu är det svårt att få tag i ett vindkraftverk efterfrågan är stor, som regel är det ett års leveranstid på ett vindkraftverk, avslutar han.

Länsstyrelsen har även beviljat tillstånd för företaget Kalix Vindkraft att bygga tre vindkraftverk i Båtskärsnäs utanför Kalix.