Solectron varslar 95

Solectron i Östersund varslar 95 fast anställda personer om uppsägning.
Företaget är bland annat underleverentör till Ericsson och påverkas av den vikande konjunkturen inom elektronicbranschen. Fackliga förhandlingar inleds omedelbart. Solectron har i dag 725 fast anställda. Redan i juni varslade bemanningsföretaget konrnboden 100 personer som hyrts ut till Solectron - om uppsägning.