Mälarenergi bygger nytt kraftverk

Varje år släpper Mälarenergi ut flrea hundra tusen ton koldioxid. Men genom miljardinvesteringar i ett nytt kraftverk och övergång till biobränsle och avfallsbränsle, ska utsläppen från fossila bränslen minska.

- I vår utredning tittar vi på en rätt så stor anläggning som kan producera både el och värme. De bränslen som är mest intressanta är ju biobränslen och avfallsbränslen, säger Mälarenergis värmechef Anders Ericsson.

Anläggningen beräknas kosta mellan två och tre miljarder kronor och ska enligt planerna vara klar om fem-sex år. Utsläppen av koldioxid ska då minska kraftigt, tror Ericsson.

- Då tror jag att de är väldigt sparsamma, säg att vi får bort 90 procent till.