Just nu

Grisvirus på sex skånska gårdar

SKÅNE. Grisviruset PRRS har nu blivit bekräftat på sex skånska gårdar. Det senaste fallet som har bekräftats i ett andra prov finns på grannården till den redan smittade gården i Kvidinge utanför Klippan.

De resterande gårdarna med bekräftat virus finns i Simrishamnstrakten.

Den gård i Kristianstadstrakten där smitta också påträffats är ännu ej bekräftad i ett andra prov. Men enligt Håkan Henriksson chef för Sveriges dirstriktsveterinärer så kommer den med allra största sannolikhet också att visa på smitta.