Tre nya Lex Maria-anmälningar från Landstinget

Landstinget i Värmland har gjort flera nya Lex Maria-anmälningar till Socialstyrelsen om misstag som gjorts inom vården.

Anmälningarna handlar om en planerad obduktion som aldrig genomfördes, en cancertumör som upptäcktes först efter ett år samt en psyksjuk man som hoppat från en balkong.

De nya anmälningarna gäller bland annat en man i 60-årsåldern som avled i början av juni. I samråd med kirurg bestämdes att mannen skulle obduceras och att

kirurgin skulle skriva remissen. Vid efterforskning upptäcks att remissen aldrig blev skriven och att mannen redan var begravd.

Den andra anmälan handlar om en en 75-årig kvinna som sökt vård för svåra ryggsmärtor vid en vårdcentral i Karlstad. Kvinnans smärtor behandlades med smärtstillande medicin och hon uppmanades att söka kiropraktor. Kvinnan sökte vård i maj förra året men först i maj i år fastställde läkarna att kvinnan hade cancer.

Den tredje anmälan gäller en man i 65-års åldern som vårdades inom psykiatrin. Under våren avvek han från en allmänpsykiatrisk avdelning och personal hittar honom under en balkong. Han hade då hoppat cirka 6-7 meter och hade ådragit sig frakturer. Socialstyrelsen ska nu utreda samtliga händelser.