Mördarsniglar blir en fråga för regeringen

Mördarsniglarna som breder ut sig allt mer i naturen blir nu en fråga för regeringen. Det är kristdemokraten Lennart Sacrédeus som efterlyser krafttag mot skadedjuret.

Moderate riksdagsmannen Jan-Evert Rådhström från Sunne tycker det är bra att sniglarna blir ett regeringsärende eftersom det är ett så stort problem.

Folk tar problemet i egna händer och importerar gift eller annat och även det kan skapa stora problem i framtiden.

Regeringen hoppas på att komma fram till en miljövänlig lösning till hur man ska bli av med mördarsnigeln.