Bostadsrätter finansierar byggandet av hyreslägenheter

Nu får byggandet av nya hyresrätter i centrala Västerås stå tillbaka för bostadsrätter.

Bakgrunden är de förändrade reglerna för räntebidrag, som ledde till att hyreslägenheterna helt enkelt blev för dyra.

Men genom att bygga hälften hyreslägenheter och hälften bostadsrätter, så hoppas bostadsföretagen ändå få avsättning för dom nya lägenheterna.

- Det här är en trend som märks i hela landet, säger Björn Dahlberg, vd på kommunala bostadsbolaget Mimer i Västerås.

- För att klara av det här projektet kommer det bli ett delat projekt så att drygt hälften av kvarteret kommer att bebyggas med bostadsrätt och knappt hälften kommer att byggas med hyresrätt. Det är den stora skillnaden och skälet till det är att då kan vi få en total finansiering av det här projektet som går ihop, säger Björn Dahlberg. 

Slopandet av ränte och investeringsbidragen vid årsskiftet förändrade förutsättningarna för nybyggnationen av framför allt hyreslägenheter.

Den beräknade hyran för en tvåa i kvarteret Kleopatra i centrala Västerås gick från 5 000 kronor i månaden till 6 500:-. Och byggstarten lades på is.

Men genom att halvera antalet hyreslägenheter från 80 till 40 och låta resten bli bostadsrätter blir det nu möjligt att återuppta byggplanerna. Andra byggprojekt som är aktuella för samma uppdelning är de på Skiljebo och Viksäng.

Björn Dahlberg vd för Bostads AB Mimer säger till P4 Västmanland att det här sättet att bygga är en tydlig tendens som märks i hela landet.

Och det handlar om att hitta kreativa vägar för att kunna bygga nya lägenheter trots att det inte det inte längre är möjligt att få statliga ränte och investeringsbidrag.