Arga företagare i Tranås

Företagare i Tranås kommun är mycket arga och besvikna på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i kommunen. I ett brev till kommunledningen skriver de att förvaltningen är alltför nitisk när det gäller att utfärda böter i samband med miljöinspektioner.
Lars Kåhre, på Kåhres livs och bensin i Gripenberg säger till Nyheterna att flera företagare är rädda för att kontakta förvaltingen och be om hjälp och råd eftersom man är rädd för att få böter om något är fel. David Hultman som är miljö och hälsoskyddsnämnden ordförande säger att man bara följer lagen och att man har rätt att ta ut böter även om felet begåtts oavsiktligt.