Populär högskola

Allt fler studenter väljer Mälardalens högskola.
När höstterminen statade var 94 procent av platserna var fyllda. Detta jämfört med 91 procent förra hösten. Högskolans informationschef Lars-Evald Wirén säger att ökningen är ett resultat av förändrade utbildningar och de rekryterinskampanjer som högskolan bedrivit.