Sex års fängelse för barnsex

Sex års fängelse blev straffet för en 50-årig man i Skåne, som idag dömdes i Ängelholms tingsrätt för upprepade sexövergrepp mot två minderåriga barn, en pojke och en flicka.
Mannen dömdes mot sitt nekande som skyldig till grov våldtäkt, grovt sexuellt utnyttjande av underårig och misshandel. Pojken har utsatts under åren 2000 och 2001, flickan främst under flera år i slutet av 1990-talet. Händelserna uppdagades genom att barnen i somras ringde till Barnens rätt i samhället (Bris) och därefter gemensamt gjorde en anmälan till socialförvaltningen i hemkommunen. Den 50-årige mannen döms också att betala ett skadestånd på 195 000 kronor till pojken och 145 000 kronor till flickan.