Sjuksköterskor kan komma att överta läkares arbetsuppgifter

Många familjeläkarmottagningar i länet har förlitat sig på hyrläkare, när det varit svårt att rekrytera fast personal. Men nu börjar det även bli ont om hyrläkare.

- Det är svårare i vissa lägen nu att få tag på hyrläkare som kan stanna en längre tid. Möjligen kan det bero på de nya reglerna när det gäller att arbeta under jour och kompledighet, säger Kjell Enderborn är divisionschef för närsjukvården. 

På grund av bristen på hyrläkare kommer det att krävas nya lösningar, som till exempel att sjuksköterskor och sjukgymnaster tar över vissa av läkarnas arbetsuppgifter.

Kjell Enderborn påpekar att hyrläkare är en tillfällig lösning och det gäller att även titta på andra möjligheter för att lösa läkarbristen. Sådana lösningar kan vara utlandsrekrytering, utbildning av så kallade ST-läkare och att använda personalen på andra sätt.

Men alla lösningar kommer att ta tid. Till exempel kan det dröja flera år innan det finns sjuksköterskor som har mottagningar för till exempel urinvägsinfektioner.