Få gräsbränder i länet

Förra årets regniga sommar och tomtägares försiktighet innebär färre gräsbränder i år än tidigare år. Räddningstjänsten i Örnsköldsvik har hittills inte gjort nån utryckning på grund av gräsbrand.
I hela länet har det bara inträffat ett fåtal bränder som eldaren tappat kontrollen över. Jan-Erik Nilsson, jourhavande brandmästare i Örnsköldsvik, tror att det bland annat kan bero på förra årets regniga sommar, att marken fortfarande är blöt. Men också att de som eldat tagit åt sig varningarna och blivit försiktigare. På Räddningstjänsten ser man helst att eldning utomhus undviks helt under sommaren. Men om det ändå måste göras så rekommenderar de att man eldar först efter klockan 19 på kvällen för att minska risken att elden sprider sig, vilket räddningstjänsten tidigare år sett alltför ofta.