Contortan oskyldig

Men contortans roll för svampsjukdomen som drabbat tallskog i landet står inte oemotsagd.
Contortatallen kan inte vara orsaken till det stora svampangreppet på svensktallskogarna i sommar. Det säger skogsvårdschefen på SCA Per Persson. Han säger att de områden där de mest omfattande svampangreppen finns ligger i områden där det inte finns någon contorta, medan Jämtland med mycket omfattande contorta-planteringar inte är speciellt hårt drabbat.