Renarnas val av betesområde ska undersökas

Två nya forskningsprojekt påbörjas i höst i samband med småviltjakten inom renbetesfjällen. Renar och jägare med hund ska utrustas med GPS i två olika projekt.

Det ena ska kartlägga ripjägarnas jakt för att undersöka vilka faktorer som påverkar hur mycket jägarna skjuter under olika omständigheter.

I det andra projektet som sker i samarbete med tre samebyar i Jämtland och Västerbotten ska renar förses med GPS-halsband. Där vill man veta vad som betyder mest för renarnas val av betesområde.