Ser efterfrågan på privat vård

I mitten av oktober öppnar en privat läkarmottagning i Hemse. Trots att det kommer att bli betydligt dyrare att gå dit, än att gå till vårdcentralen, så tror läkarna som står bakom den privata mottagningen att de kommer att få patienter, eftersom de ser en efterfrågan på privata alternativ.
Avgiften för ett läkarbesök kommer att bli 450 kronor, i stället för vårdcentralens 140 kronor, eftersom kommunen sagt nej till att ge läkarvårdsersättning.