Svårt resa med mediciner inom EU

Schengenavtalet gör det både dyrare och krångligare att resa för många svenskar. Från den 25 mars måste alla som använder någon form av narkotikaklassad medicin ha ett speciellt tillstånd som tar över en vecka att ordna fram.
Totalt är det 200 mediciner som berörs av de nya reglerna. Eva Karlsson, läkarsekreterare på psykiatriska kliniken i Jönköping, säger till Nyheterna att informationen varit så dålig att många av hennes patienter inte känner till vad som gäller.