Vill bygga om Stucks hamn

Företaget Svenska Mineral vill bygga om Stucks hamn i Bunge. Det är för att kunna hantera de ökade mängder kalksten som lastas ut från hamnen i Stucks som kajen och lastningsprocessen måste göras modernare.
Enligt Svenska mineral kommer det att bullra mindre än nu när pråmarna lastas vid den ombyggda hamnen, men det kommer att damma mer. Det krävs miljötillstånd och vattendom för att få bygga om hamnen och Svenska Mineral bjuder nu in till samrådsmöten - ett med länsstyrelsen, och ett med berörda parter i Fårösund.