Privat vård för barnlösa

Umeås sjukvårdsdirektör vill lägga ut fertilitetscentrum, som hjälper barnalösa par, på anbud. Det vill säga att landstinget slutar driva kliniken själva och i stället låta ett företag göra det.
Enligt sjukvårdsdirektören Jan Eriksson gör man detta för att man tycker att kliniken är viktig och att detta är enda sättet att ha den kvar. Jan Eriksson säger till P4 Västerbotten att det är bemanningsproblemen som ligger bakom förslaget. Verksamheten är liten och i och med det också känslig om någon slutar. Det finns också annan anledning till anbudsförslaget. Västerbottningar som idag står i den 5-6 år långa kön för landstingsfinansierad vård, kan inte välja att själva betala för en provrörsbefruktning i Umeå. Västerbottningarna måste söka sig till ett annat landsting, medan par från andra län kan betala sin behandling och få den utförd utan att stå i kö. Det här slipper man enligt sjukvårdsdirektören om ett företag driver verksamheten. Hittills är detta förslag till lösning unikt för Västerbottens landsting men sjukvårdsdirektören Jan Eriksson tror ändå att det är en bra idé och säger till P4 Västerbotten att nån måste var först med de nya kloka ideérna. Fertilitetscentrum är underbemannat och kommer att göra några provrörsbefruktningar från och med nästa månad. Personalen på fertilitetscentrum tycker att landstinget ska stå för vården. Men säger att en privatisering är bätte än ingen vård alls för de barnlösa Frågan om landstinget låter ett företag ta över driften av fertilitetskliniken ska diskuteras i landstingsstyrelsen i nästa vecka.