Pengar till hiv-prevention räcker inte

Antalet hivsmittade ökar, men statens bidrag till hiv-preventivt arbete står stilla. Många frivilligorganisationer känner att pengarna inte längre räcker till allt som behöver göras.

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en av de organisationer som nu kräver mer resurser.

– Bidragen har legat still, och vi tycker att det är dags att titta på att det inte är samma summa återigen, år från år, utan att man reglerar det, säger Maria Andersson, verksamhetschef på RFSU.

Ökningen av antalet hiv-smittade är hitills i år den största sedan rapporteringen startade för 20 år sedan. Samtidigt känner många som arbetar med hivprevention att de inte längre mäktar med att genomföra allt de borde. Resurserna räcker inte.

Står still
I år har Socialstyrelsen delat ut omkring 60 miljoner kronor till hivprevention. Det är pengar som både nationella och lokala frivilligorganisationer ska dela på.

Viveka Urwitz är chef på Socialstyrelsens hiv-enhet. Hon menar att den totala ekonomiska ramen står still.

– Ramen har inte förändrats på åtminstone de tio senaste åren, troligtvis ännu längre tid, säger Viveka Urwitz.

De pengar som betalas ut ska också fördelas till en växande skara frivilligorganisationer som arbetar med hivfrågor.

– Summan av kardemumman blir naturligtvis att man får lite mindre pengar att röra sig med och måste göra tuffare prioriteringar.

Tuffare prioriteringar
Fler ska dela, och då måste organisationerna göra tuffare prioriteringar, säger Viveka Urwitz.

Det här med prioritering känner Noaks ark i Växjö igen. De arbetar med att stödja och att informera om hiv och aids. Eftersom de har fått ungefär 200 000 kr mindre i bidrag nu jämfört med förra året, så är informationen som vänder sig till invandrare och skolelever i farozonen.

– Det blir svårare och svårare. Vi vill ju jobba, men resurserna räcker inte, säger Farhad Khagani projektledare på Noaks Ark i Växjö.

Aktiviteter för dyra
Under sommaren är den ekonomiska situationen extra kännbar. Sommaraktiviteterna som organisationen brukar anordna för hiv-positiva och deras familjer har blivit för dyra. Det enda som återstår av Noaks Ark i Växjö är telefonjouren.

– Jag känner mig faktiskt väldigt ensam i det här arbetet. På något sätt måste de hiv-postivia få svar, och när de frågar mig varför vi inte kan fortsätta som vi gjort i alla dessa år, har jag inget svar, säger Farhad Khagani.

Anna Eriksson
anna.eriksson@sr.se