Färre unga långtidsarbetslösa

I samband med att de flesta arbetsmarknadsprogrammen försvunnit har gruppen långtidsarbetslösa unga i Ams statistik ökat under våren. Men de senaste månaderna har trenden vänt och de har nu blivit färre igen.

Men i juni hade omkring 7 500 fortfarande inget arbete.

– Det beror ju på att ungdomarna ännu inte har kunnat få de jobb som nu visar sig på arbetsmarknaden, säger Eva Uddén Sonnegård, statssekreterare på arbetsmarknads-departementet.

Ams långtidsarbetslöshetsstatistik bland unga har varit hög i år jämfört med förra året. I juni 2006 var de 1 400 och i juni i år, runt 7 500.

Anledningen är att de som funnits i arbetsmarknadsprogram som nu försvunnit, och som efter det inte hittat jobb istället har blivit långtidsarbetslösa, det vill säga varit utan jobb i minst 100 dagar.

De här 7 500, vad gör de idag?

– De söker naturligtvis jobb. Tidigare har de varit i program och varit upptagna av detta. Det visar sig att då söker man inte alls jobb på det sättet som om man är vid Arbetsförmedlingen och får det stöd som finns där, säger Eva Uddén.

Att just kunna lägga mer tid på att söka jobb nu när det finns så gott om dem, är det som regeringen framförallt valt att ersätta de olika programmen med.

– Vi satsar ju på jobbgarantin som kommer igång här den 1 december.

Finns det någon anledning till det eller skulle ni kunna ha lagt jobbgarantin ännu tidigare?

– Anledningen är helt enkelt att lagstiftningen tar tid.

Hur skiljer sig jobbgarantin från de åtgärder som funnits tidigare och som håller på att försvinna?

– Den skiljer sig framförallt så att vi kommer att ha fler coacher, alltså arbetsförmedlare som kan stötta och hjälpa ungdomarna till ett jobb, säger Eva Uddén.

Nils Eklund, P3 Nyheter
nils.eklund@sr.se