Bush fick klartecken för attack

Den amerikanska senaten beslutade på fredagen att ge president George Bush fullmakt att använda ''all nödvändig och lämplig styrka för att bekämpa dem som står bakom terroristattackerna''.
Beslutet innebär att Bush kan utlösa en attack mot främmande makt utan att behöva be om kongressens godkännande innan attackerna inleds.