Naturvårdverket vill utreda brister i miljöövervakning

Ansvariga på Naturvårdsverket överväger att tillsätta en oberoende utredning för att granska hur miljöövervakningen av utsläpp i Östersjön gått till de senaste 25 åren. Bakgrunden är den kritiska rapport som statistiker vid Linköpings universitet lade fram under torsdagen. En genomgång som visar att de mätningar som gjorts av hur mycket övergödande kväve och fosfor som släppts ut via våra vattendrag under de senaste decennierna kan vara så otillförlitliga att de inte borde få ligga till grund för de miljömål som Sverige satt upp för Östersjön.

– Det finns delar i den här genomgången som vi absolut ska ta till oss och gå vidare med. Vi ska titta på de svårigheter som har visats och som inte varit uppmärksammade förut, och vi kommer antagligen att ha en tredje part som granskar resultaten från båda håll, säger Manuela Notter som är chef för Naturvårdsverkets miljöövervakningsenhet.

Oberoende utredning kan vara på gång
Myndigheten, som är tillsyningsansvarig för miljöövervakningen i Sverige ska nu alltså ta in en tredje granskande part för att få rätsida på om dom mätresultat som samlats in från Östersjön under dom senaste 25 åren, är tillförlitliga nog att använda som grund för hur Sverige sätter sina miljömål. Det var efter att provresultaten analyserats av statistiker vid Linköpings universitet som mätresultaten -  framförallt av utsläppen av dom övergödande ämnena kväve och fosfor - visade så konstiga variationer att dom omöjligt kunde förklaras på något annat sätt än att det antingen var analysinstrumenten som var trasiga, eller att mätresultaten hanterats felaktigt.

Inte första snedsteget
Det här är inte första gången den svenska miljöövervakningen får allvarlig kritik. I en artikel som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Ambio för några år sedan avslöjades att Sveriges utsläpp av dom övergödande ämnena kväve och fosfor bevakas sämre än i våra grannländer. Och trots upprepade varningar från eu-kommissionen tillåter fortfarande svenska myndigheter alla reningsverk norr om Dalälven att släppa sina kväveutsläpp rakt ut i Östersjön.

Börjar få konsekvenser
Följden är nu att Sverige dragits inför EG-domstolen, något som Manuella Notter på Naturvårdsverket medger är ett besvärande faktum.

– Givetvis är det allvarligt! Men det här beror ju på att vi försökt rikta de insatser som görs på de områden där det har störst effekt. Vi får väl diskutera med EU de argument som vi har till att sats mera söder om Dalälven där vi verkligen vet att kväve är det ämne som förorsakar problemen.

Reporter: Malin Viktorsson
malin.viktorsson@sr.se