USA mobiliserar

Försvarsminister Donald Rumsfeld meddelade på fredagskvällen 35 000 man ur nationalgardena ska kallas in för att förstärka USA:s stående militära styrkor.
Av dom som nu mobiliseras tillhör 13 000 man flygvapnet, 10 000 armén, 7 500 marinkåren och 3 000 flottan. Dessutom kallas 2 000 man extra in till kustbevakningen. De ska bland annat förstärka bevakningen av USA:s luftrum och hamnar.