Svenskar strandsatta i New York

Svenskar som blivit strandsatta i New York på grund av inskränkningarna i flygtrafiken, får nu allt större problem. Svenska konsulatet i New York har nu mycket att göra för att hjälpa svenskarna.
Konsul Alf Karlsson säger att många svenskar inte längre har råd eller möjlighet att ordna sitt boende under den tid som dom måste vara kvar i New York. Svenska konsulatet vädjar till alla svenskar som bor i New York om att hjälpa till med att inhysa de strandsatta.