Vattenläget stabilt

Under natten har vattenivåerna stabiliserat sig i Ljungan, Marmen och Stödesjön och stiger inte längre.
Det gäller för de flesta översvämmade vattendragen i länet, de stiger inte längre eller så sjunker de undan. Men vattennivåerna är fortfarande mycket höga. Räddningstjänsten i Örnsköldsvik berättar att man under natten byggt vallar för att säkra en affär och en bensinmack i Sidensjö.