Stor rasrisk längs Ljungan

Risken för jordskred och ras längs Ljungan kan vara stor nu när vattnet börjar dra sig undan. Det säger Per Roman som är byggnadsinspektör på Sundsvalls kommun. Enligt honom bör fastighetsägare vara uppmärksamma på erosion och sprickor i slänterna ner mot Ljungan, det kan tyda på att risken för ras är stor.