Contortan inte orsaken

Contortatallen kan inte vara orsaken till det stora svampangreppet på svensktallskogarna i sommar. Det säger skogsvårdschefen på SCA Per Persson. De områden där vi har de mest omfattande svampangreppen ligger i områden där det inte finns någon contorta, medan Jämtland med mycket omfattande contorta planteringar inte är speciellt hårt drabbat.
Det är forskaren Per Hansson i Umeå som funnit omfattande svampansamlingar på contortatallen och dragit slutsatsen att den skulle vara värdträd för svampen.