Nedläggning av tandkliniker får hård kritik

Protesterna växer mot beslutet att lägga ned tandkliniker på flera orter i länet. Klinikchefen i Trosa och Vagnhärad, Pernilla Schubert, är kritisk till beslutet.
Hon skriver i ett brev till Landstinget att hon känner sig åsidosatt eftersom hon inte fått vara med i diskussionen om vilken enhet som är den mest lämpade att stänga. Klinikchefen anser att det är fel att stänga tandkliniken i Vagnhärad. En lång namnlista mot beslutet om nedläggning har också lämnats in till Landstinget från PRO i Vagmhärad-Västerljung.