Anmäld för nedgrävda djur

En bonde på Öland har polisanmälts av Borgholms kommun. Han har grävt ner kadaver vid ett fornminne och hjälpligt täckt med gödsel och ensilagerester. Nedgrävningen av de döda djuren anmäldes till kommunen i april. Då fanns oräkneliga ryggrader och ben spridda över ett stort område. Området är på en hektar och enligt uppgift har gödsel dumpats där i tio år och förmodligen också alla djur som självdött eller avlivats på gården.