Undomsparlament med nyheter

I mars nästa år kommer det fjärde ungdomsparlamentet i länet att genomföras på Metropol i Hultsfed. 349 ledarmöter från länets gymnasieskolor deltar. Nytt är att man ska införa lokala forum där elever får möta politikerna i den egna kommunen. Och därmed får en chans att påverka på hemmaplan.
Vartannat år har man ungdomsparlamentet, som går till som i riksdagen. Eleverna i länet skriver motioner som tas upp och beslutas om, det kan vara av lokal, regional, nationell som internationell karaktär .