Utvecklingsstörda styrs i valet

Goda män utnyttjar sin ställning och stressar förståndshandikappade till att rösta i kyrkovalet. Det hävdar Carina Svensson, kommunfullmäkteledamot i Värnamo och själv vårdare i omsorgen.
I sitt jobb har hon vid ett par tillfällen sett hur kyrkofullmäktekandidater fått de förståndshandikappade att rösta. Carina Svensson anser att risken är stor att de då röstar som de goda männen vill att de ska rösta, och i ett fall kanske till och med på den gode mannen själv... Som god man ska man hjälpa en person som inte anses kunna klara av till exempel sin ekonomi själv. Men det kan också handla om att hjälpa till med andra saker, bland annat då att rösta. Två gånger har Carina Svensson själv sett i sitt jobb som vårdarinna, hur goda män fått med förståndshandikappade till att rösta i kyrkovalet. En av dem har dessutom själv kandiderat till kyrkofullmäktige, och Carina Svensson är rädd för att de förståndshandikappade blir styrda i sina val.