SF får köra på Fåröstrand

Filmbolaget Svensk Filmindustri får dispens från terrängkörningslagen och undantag från naturreservatsföreskrifter för en reklamfilm som ska spelas in på Fårö i mitten av augusti.

För att göra reklamfilmen behöver de transportera fordon och utrustning både i terrängen och på en sandstrand.

Länsstyrelsen godkänner ansökan eftersom de anser att körningen innebär ringa påverkan. Men länsstyrelsen förutsätter också i sitt beslut att Svensk Filmindustri också bett om lov från markägarna för sin filminspelning.